top of page
King of Durian_๑๘๐๖๑๒_0268.jpg

Westgate Residence Hotel

เราสามารถจัดงานนอกสถานที่โดยนำอาหาร อุปกรณ์ตกแต่ง รวมไปถึงการบริการระดับชั้นหนึ่ง จากโรงแรมของเราไปส่งมอบในสถานที่ของลูกค้า ผลงาน highlight ของโรงแรมคืองาน King of Durian ที่จัดขึ้นในห้างของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา ซึ่งเป็นงานในระดับจังหวัด โดยทางโรงแรมดีไซน์การตกแต่งและสรรหาอาหารขนม โดยเราได้รับความไว้วางใจถึง 3 ปีติดต่อกัน นอกจากนั้นเรายังมีส่วนร่วมในการจัดงานอื่นๆ โดยทั้งหมดเราจะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าทุกท่าน

bottom of page